Squad

Squad hjälper företag att effektivt och ekonomiskt paketera sina IT-behov med en molnbaserad helhetslösning för små och medelstora företag.

99 Design har formgett Squads nya logotyp och grafiska profil och arbetar vidare med bolagets kvalitativa varumärkesutveckling.