Posten Frimärken

99 Design var leverantör åt Posten Frimärken under många år och arbetade med utformning

av frimärken och frimärksrelaterade produkter.

Överst f.v.: Diverse frimärksmappar,  ”Jan Lindblads tigrar” samt ”Nobelpriset 100 år” - en gemensam utgåva tillsammans med USA.

Frimärken, samlarblad, förstadagsbrev, häfte och stämpel.

Den första bilden på hemsidan visar ”Fjärilar” - ett samarbete mellan Sverige och Singapore.