msib och light support

MSIB är en Stockholmsbaserad ingenjörsbyrå med över 40 års erfarenhet inom el-, tele- och dataanläggningar,

bl.a. i projekten Friends Arena, Tele2 Arena och Vattenfalls huvudkontor.

Light Support är en fristående del av MSIB och skapar visuellt attraktiva och energieffektiva ljusmiljöer.

99 Design tog fram de nya grafiska identiteterna och den grafiska profilen samt

företagets jubileumsbroschyr med överblick över företagets 40 år på marknaden.