Hettich Labinstrument

Hettich Labinstrument AB är en ledande leverantör av instrument, förbrukningsartiklar och teknisk service

till sjukvård, forskning och industri i Sverige. Bolaget har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

99 Design uppdaterade bolagets grafiska profil, strukturerade marknadskommunikationen bl.a. på webb och i annonser.